Här hittar du de rapporter som producerats inom projektets ramar. De publicerade rapporterna innehåller resultatet av den forskning som görs av RISE – Research Institutes of Sweden tillsammans med projektets akademiska partner; Stockholms Universitet, i samspel med IoT Hubb skolas olika skolpartners.


Svenska

English


Svenska

Svenska


Studentuppsatser